Blogi: 16.3.2023 – Edunvalvontavaltakirja mökin omistajan apuna

Edunvalvontavaltakirjaan perustuva edunvalvonta toimii vaihtoehtona perinteiselle yleiselle edunvalvonnalle. Lain määräämällä tavalla laaditun edunvalvontavaltakirjan avulla valtakirjan tekijä voi määrätä etukäteen asioidensa hoitamisesta siltä varalta, että hän tulee esimerkiksi sairauden vuoksi kykenemättömäksi itse niistä huolehtimaan.

Edunvalvontavaltakirjan tarkoituksena on varmistaa, että omat asiat tulevat hoidetuiksi oman tahdon mukaisesti myös silloin, kun tahtoaan ei pysty ilmaisemaan. Niinpä edunvalvontavaltakirja suojaakin itsemääräämisoikeutta tehokkaasti. Valtuutetun tehtävään valitaan yleensä luotettu läheinen henkilö, jolla on yleistä edunvalvojaa paremmat mahdollisuudet toteuttaa päämiehen asioiden hoito valtuuttajan henkilökohtaiset tarpeet ja toiveet huomioiden sekä vapaammin ja ripeämmin kuin perinteisessä edunvalvonnassa. Kiteytetysti edunvalvontavaltakirjaan perustuva edunvalvonta on yksilöllisempi, joustavampi, kevyempi ja halvempi tapa järjestää omien asioiden hoito tulevaisuutta silmällä pitäen verrattuna perinteiseen edunvalvontaan. Jos edunvalvontavaltakirjaa ei tehdä ja läheinen määrätään silti edunvalvojaksi, joutuu tämä noudattamaan samoja jäykkiä toimintamalleja kuin yleinen edunvalvoja. Näin siksi, että edunvalvonnassa noudatetaan ilman edunvalvontavaltakirjan tekemistä eri lain määräyksiä kuin edunvalvontavaltakirjaan perustuvassa edunvalvonnassa.

Miten edunvalvontavaltakirja sitten palvelee erityisesti vapaa-ajan kiinteistön omistajan tarkoitusta?

Suomessa on yli puoli miljoonaa kesämökkiä, jotka ovat usein hyvin rakkaita ja tärkeitä omistajilleen. Mökkien halutaan monesti säilyvän suvun, puolison tai ystävän käytössä, jotta omistajan läheiset saisivat jatkaa vapaa-ajanviettoa tutuksi tulleessa kesänviettopaikassa.

Edunvalvontavaltakirjalla kiinteistön omistaja voi määrätä, että mökkiä ei saa myydä ilman pakottavaa tarvetta. Valtakirjan tekijä voi myös antaa oikeuden käyttää vastikkeetta kesämökkiä myös silloin, jos hän ei itse enää pysty ilmaisemaan asiaa koskevaa tahtoaan. Valtion edunvalvontatoimiston tuottaman yleisen edunvalvonnan tapauksessa mahdollista on, että mökin omistajaa ja tämän tahtoa tuntematon edunvalvoja myy mökin. Laki holhoustoimesta, jonka puitteissa yleinen edunvalvoja toimii, sisältää myös ehdottoman lahjoituskiellon. Vaarana on, että tämän lahjoituskiellon vuoksi yleinen edunvalvoja saattaa evätä mökin vastikkeettoman käytön päämiehensä läheisiltä vaikka ei mökkiä myisikään. Edunvalvontavaltakirjaan voi lisätä määräyksen, jolla kiinteistön omistaja määrää jopa vastikkeettoman käytön sallittavaksi mahdollisen edunvalvontansa aikana. Tällainen määräys on sitova.

Jos mökki haluttaisiin tai olisi pakko syystä tai toisesta myydä, voidaan edunvalvontavaltakirjassa varautua tähänkin tilanteeseen sallimalla tällainen toimi tehtäväksi edunvalvontavaltuutetun toimesta. Ilman edunvalvontavaltakirjassa oikein yksilöityä määräystä tulee myymiselle mm. hakea viranomaislupa. Kyseinen lupamenettely on sekä kustannuksia aiheuttava että aikaa vievä prosessi. Ostaja saattaakin karata, jos viranomaisten kanssa asiointi ja myyntiluvan saaminen kestävät useamman kuukauden. Oikein laaditulla edunvalvontavaltakirjalla tämä voidaan välttää. Kiinteistön omistaja voi lisäksi halutessaan jopa antaa määräämälleen läheiselle oikeuden lunastaa mökki kohtuullistetulla hinnalla. Ilman oikein laadittua edunvalvontavaltakirjaa tällainen ei olisi mahdollista.