25.9.2022 – Sponsoroinnin verotuksesta

Meistä useimmilla on vapaa-ajan harrastamiseen liittyviä kiinnostuksen kohteita. Omalla kohdallani tällainen kiinnostuksen kohde on moottoriurheilu, erityisesti motocross ja enduro. Tästä johtuen valikoitui sunnuntain blogini aiheeksi sponsoroinnin verottaminen.

Kuten monen muunkin lajin kohdalla, myös motocrossin ja enduron parissa paikalliset urheiluseurat ovat avainasemassa uusien kilpaurheilijoiden kasvattamisessa. Toisaalta seurat tuottavat kaikille lapsille ja nuorille ohjattua vapaa-ajan toimintaa, jonka kautta lapset ja nuoret voivat opetella lajin alkeita ja omaksua terveellisiä elämäntapoja sekä saada uusia ystäviä. Seurat toimivat paikallisten vapaaehtoisten voimin, ja onnekkaimpien seurojen sijaintikunta tukee lisäksi toimintaa sekä rahallisesti että esimerkiksi osoittamalla edullisia harjoitus- ja kilpailupaikkoja seurojen käyttöön. Juurikin sen vuoksi, että seurojen vapaaehtoisten työpanos on seuratoiminnalle elintärkeää, tulee harrastuksen pariin yleensä koko perhe. Osa perheestä ajaa ja toiset ovat apuna ohjaamassa junioritoimintaa, kunnostamassa ratoja tai vaikkapa lippuhenkilöinä seuran alueella järjestettävissä SM- tai EM- osakilpailuissa. Perheiden parissa sekä myös muiden moottoriurheilun ystävien joukossa on monia yrittäjiä, jotka tiedostavat sen tosiasian, että vapaaehtoistyön ja kunnan tuen lisäksi seurat kaipaavat kipeästi rahallista toimintansa tukemista.

Moni tukija tai tukemista harkitseva ei tule huomioineeksi sitä, että yritys voi saada verovähennyksiä pienestä esine- tai rahalahjoituksesta yleishyödylliseen tarkoitukseen. Paikalliset urheiluseurat ovat lähtökohtaisesti voittoa tavoittelemattomia yleishyödyllisiä yhdistyksiä, eli niille rahaa tai tavaraa lahjoittava yritys voi hyödyntää samalla verovähennyksen. Yleishyödyllinen yhdistys ei maksa lahjaveroa saamastaan lahjoituksesta yleishyödyllistä toimintaa varten.

Pieneksi lahjoitukseksi katsotaan maksimissaan 850 euroa. Toki myös pienempiä lahjoituksia voi antaa ja hyödyntää samalla verovähennyksen.

Verovähennyskelpoisuus pohjautuu siihen, että arvoltaan vähäiset raha- tai esinelahjoitukset yleishyödylliseen ja samalla paikalliseen tai yrityksen toimialaa lähellä olevaan tarkoitukseen voidaan katsoa suhdetoiminnan luonteisiksi menoiksi, jotka ovat vähennyskelpoisia verotuksessa.

Jos osakeyhtiö antaa 850 euron lahjoituksen, saa se 170 euron verovähennyksen. Myös muut yritysmuodot voivat saada verovähennystä lahjoituksista, mutta muiden yritysmuotojen saaman hyödyn laskeminen ei ole yhtä yksiselitteistä kuin osakeyhtiön kohdalla.

Yksittäinen kilpaurheilija on erityisesti moottoriurheilun parissa täysin riippuvainen yhteistyökumppaneiltaan saamastaan tuesta. Yksittäisen kilpamoottoriurheilijan tukeminen yrityksen toimesta ei kuitenkaan valitettavasti onnistu yllä kuvatun säännöstön puitteissa.

Yleisin toimiva tapa tukea yrityksen toimesta kilpamoottoriurheilijaa on markkinointiyhteistyö. Tällöin urheilija antaa yritykselle vastineeksi sponsoroinnista näkyvyyttä esimerkiksi mainostamalla yritystä asusteissaan tai ajoneuvonsa teippauksissa. Tällöin yritys voi vähentää verotuksessaan annetun tuen mainos- ja markkinointikulujen tavoin tulon hankkimisesta johtuneina menoina.

Urheilijalle mainos- ja sponsoritulot voivat olla veronalaista palkkaa, urheilijan palkkiota, työkorvausta tai muuta ansiotuloa.

Jotta urheilija saisi maksimaalisen hyödyn tuesta, on hänenkin syytä pohtia yrityksen perustamista toimintaansa varten. Jos urheilutoiminta täyttää tulonhankkimistoiminnan kriteerit, urheilija voi vähentää urheilijan tulosta ne menot, jotka ovat aiheutuneet tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä. Vähennyskelpoisia urheilijan menoja ovat kulut, jotka liittyvät oman lajin harjoitteluun ja kilpailuihin.