Palvelut yrityksille

Yritysten toimintaympäristöt monimutkaistuvat ja sopimussuhteen kuluessa vastaan saattaa tulla monenlaisia tilanteita. Tuoreena esimerkkinä on kevään 2022 polttoaineiden hinnannousu ja raju yleisen kustannustason nousu, joka loi monille yrityksille välittömän tarpeen saada sopimushintoihinsa korotuksia.

Yrittäjän ei kannata hukata aikaansa turhien sopimuserimielisyyksien selvittämiseen ja oikeudenkäynteihin vaan käyttää aikansa tuottavan yritystoiminnan hyväksi. Siksi sopimukset kannattaa laatia huolella asiantuntijan kanssa. Ennakoimalla huolellisesti laadituin sopimuksin sopimusriskejä voidaan minimoida tulevaisuuden erimielisyyksien syntymistä ja sujuvoittaa liiketoimintaa.

Avustan yrityksiä sopimusten laadinnassa ja työsopimuskokonaisuuksien suunnittelussa. Olen apuna myös sopimusoikeudellisissa riitatilanteissa.

Saatavat kannattaa kotiuttaa nopeasti yrityksen oman maksuvalmiuden säilyttämiseksi. Tehokas saavien perintä on yksi osa hyvää kassanhallintatapaa.

Avustan yrityksiä saatavien perinnässä ja velkomusasioissa.

Toisinaan työnantajan ja työntekijän välille syntyy erimielisyyksiä työsuhdeasioissa. Ne voivat koskea esimerkiksi maksettavan palkan määrää tai työsuhteen päättymistä.

Olen yrityksesi apuna sekä erimielisyystilanteiden selvittämisessä että niiden ennaltaehkäisyssä.

Avustan yrityksiä vahingonkorvausoikeudellisissa asioissa. Vahingonkorvaus saattaa liittyä esimerkiksi sopimusrikkomustilanteeseen, tuotevastuuseen, irtaimen kauppaan tai julkisen vallan käyttöön.

Ensisijaisesti erimielisyydet kannattaa aina ratkaista neuvottelemalla.

Jos neuvotteleminen ei johda tyydyttävään lopputulokseen, toimin tarvittaessa myös oikeudenkäyntiavustajana tuomioistuimessa.